Vị trí & chỉ đường

Nhà khách A1 Lạng Sơn
Add: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
Tel: (0205) 3812221
Email: nhakhacha1langson@gmail.com
 

096 221 9666